Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TẠI KBNN TÂN PHÚ ĐÔNG
19/08/2019

Năm 2019 là năm đầu tiên KBNN triển khai lập Báo cáo Tài chính Nhà nước    (BCTCNN) năm 2018 theo quy định của Luật Kế toán 2015. BCTCNN nhằm cung cấp đầy đủ, toàn diện thông tin về tình hình tài chính và ngân sách nhà nước (NSNN) giúp Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức quốc tế đánh giá hiệu quả chi tiêu công; kiểm tra giám sát hoạt động tài chính nhà nước cũng như đánh giá năng lực sự tín nhiệm của nền tài chính quốc gia. BCTCNN gồm: Báo cáo tình hình tài chính nhà nước; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTCNN.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi họp

Đối tượng áp dụng là các đơn vị có nhiệm vụ lập Báo cáo Tài chính Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập Báo cáo Tài chính Nhà nước, gồm: Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước các cấp; Cơ quan quản lý, thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Cơ quan quản lý tài sản, nguồn vốn của Nhà nước các cấp; Cơ quan nhà nước, tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà nước; cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính Ngân sách Nhà nước ngoài ngân sách; Đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó còn có các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng Báo cáo Tài chính Nhà nước.

Nội dung chính của BCTCNN phản ánh thông tin về: tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc phạm vi tỉnh, huyện, xã tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc phạm vi tỉnh, huyện, xã trong kỳ báo cáo; tình hình lưu chuyển tiền tệ (bao gồm các luồng tiền thu vào, các luồng tiền chi ra từ các hoạt động chủ yếu, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo); số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc phạm vi tỉnh, huyện, xã.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, các cấp chính quyền địa phương cùng với sự nổ lực của Kế toán các đơn vị sử dụng ngân sách và sự hỗ trợ từ phía KBNN, đã giúp cho các đơn vị hoàn thành việc gởi báo cáo lên Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán kịp thời. Sau khi Kho bạc tiếp nhận báo cáo từ đơn vị, cán bộ nghiệp vụ Kho bạc đã phát hiện một số chỉ tiêu không hợp lý, qua nắm bắt khảo sát phần lớn phần mềm kế toán của đơn vị hiện nay chưa nâng cấp hoặc đang nâng cấp để tổng hợp báo cáo tài chính, Báo cáo bổ sung thông tin tài chính theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC, Thông tư 99/2018/TT-BTC hầu như các đơn vị không thể hiện được nội dung chính của BCTCNN phản ánh thông tin về: tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn…

Ngoài ra có một số đơn vị có quy mô nhỏ, kinh phí hoạt động hàng năm ít (các tổ chức Hội Người cao tuổi, Hội Cựu Thanh niên Xung phong, Hội Nạn nhân Chất độc Da cam, Hội Khuyến Học…) các đơn vị sáp nhập, hoặc giải thể đầu năm 2019 chưa thực hiện đăng ký chữ ký số, không có chương trình  phần mềm kế toán, đối với những trường hợp này Kho bạc tiếp nhận báo cáo giấy (kèm theo file điện tử) để cán bộ nghiệp vụ thực hiện nhập thủ công vào hệ thống. Mặc dù các đơn vị đã gởi báo cáo đầy đủ theo đúng biểu mẫu quy định, nhưng lại chưa đảm bảo số liệu vì đơn vị chưa phân biệt được báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.

Để công tác lập Báo cáo tài chính được thực hiện đảm báo chính xác, đầy đủ kịp thời; Ngày 16/8/2019, Phòng Tài chính –Kế hoạch chủ trì phối hợp với Kho bạc tổ chức Hội nghị thảo luận về công tác lập Báo cáo Tài chính Nhà nước năm 2018 để nghe đơn vị phản ánh khó khăn vướng mắc và thống nhất với các đơn vị trên địa bàn cách phân tích bóc tách số liệu để phục vụ tốt cho công tác lập Báo cáo Tài chính Nhà nước năm 2018.

Với sự quan tâm, ủng hộ của các cấp Lãnh đạo; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành địa phương cùng với sự nổ lực phấn đấu của tất cả các đơn vị trên địa bàn và sự quyết tâm của tập thể cán bộ nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước Tân Phú Đông hy vọng công tác lập Báo cáo Tài chính Nhà nước sẽ đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, để tiến đến một nền tài chính ngày càng công khai, minh bạch và có tính chính xác cao./.

                                                                                       Lê Thị Nguyệt Nga

                                                                                      KBNN Tân Phú Đông

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết