Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CÔNG ĐOÀN KHỐI NHÀ NƯỚC 1 CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG VIRUS CORONA GÂY RA
27/03/2020

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch covid – 19 trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh tại Công văn số 856/LĐLĐ ngày 09/3/2020 về tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Ảnh: Công đoàn khối Nhà nước 1 phát khẩu trang miễn phí cho công đoàn viên

 

 Trước tình hình diễn biến phức tạp, lây lan nhanh của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra; nhằm góp phần cùng chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo sức khỏe cho công đoàn viên và người lao động trong công tác, hạn chế lây lan dịch bệnh; Ngày 26/3/2020, Công đoàn khối Nhà nước 1 tổ chức cấp phát 1.100 khẩu trang cho toàn thể công đoàn viên khối Nhà nước 1 với hy vọng đóng góp một phần nhỏ vào công tác phòng chống dịch bệnh chung của huyện Tân Phú Đông.

Bên Cạnh đó, Công đoàn khối Nhà nước 1 còn phối hợp với chính quyền tuyên truyền đến cán bộ công chức, người lao động về công tác phòng chống dịch bệnh và trang bị, hỗ trợ cho công đoàn viên dung dịch sát khuẩn và Cồn 70o dùng để rửa tay, sát khuẩn nơi làm việc và các trang thiết bị phục vụ công tác.

Tuy số lượng khẩu trang hỗ trợ còn hạn chế nhưng đã tạo động lực cho công đoàn viên an tâm công tác, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra của công đoàn Khối Nhà nước 1.

Tân Phú Đông, ngày 26/3/2020

                                                                                        Lê Thành Thạnh Tiến

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết