Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Chính sách tín dụng của Chính phủ thông qua hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tích cực góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, từng bước thoát nghèo bền vững.
16/10/2019

Sáng ngày 15/10/2019, tại Phòng họp số 02 Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng chính sách 09 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện. ​

Đến 30/09/2019, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Gò Công Tây có tổng nguồn vốn thực hiện 210 tỷ đồng, tăng 35 đồng so với năm 2018 (175 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng 20%; trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 191 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với năm 2018 (138 tỷ); nguồn vốn nhận ủy thác địa phương là 6,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,02%/tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương 12,5 tỷ đồng. Trong đó huy động qua Tổ TK&VV là 10,2 tỷ đồng.

Nhằm giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với tín dụng chính sách từ NHCSXH để đầu tư sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từng bước vươn lên thoát nghèo; góp phần cùng chính quyền địa phương giảm dần tình trạng người dân vay vốn từ tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, từng bước thoát nghèo bền vững. Trong 09 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho trên 1.550 lượt khách hàng vay vốn, với tổng số tiền trên 47,450ỷ đồng. Trong đó Phòng giao dịch đã giải ngân cho 722 hộ nghèo với số tiền 12,6 tỷ đồng; 45 hộ cận nghèo với tiền 0,6 tỷ đồng; 222 hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền trên 8,4 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 77 lao động thiếu vốn với số tiền 3,3 tỷ đồng; tạo điều kiện cho trên 77 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn với số tiền 0,7 tỷ đồng để trang trải chi phí học tập; giúp xây dựng 425 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn với số tiền gần 8 tỷ đồng; giúp cho 367 hộ có cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn kinh doanh vùng khó khăn, với số tiền 13,3 tỷ đồng. Đặc biệt từ khi có Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Uỷ ban nhân nhân tỉnh “về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2018 -2020” góp phần  cùng chính quyền địa phương phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, giải quyết việc làm, tạo thu nhập, xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu ngoại tệ  cho địa phương và dất nước. Đến nay Phòng giao dịch đã giải ngân cho 03 lao động đi làm việc có thời hạn ở Nhật bản với số tiền trên 267 triệu đồng.

Để giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng chính sách cũng như tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho người dân. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tổ chức 06/06 “Điểm giao dịch” tại UBND xã vào một ngày cố định trong tháng, thông qua hoạt động của 148 tổ tiết kiệm vay vốn (TK&VV) trải đều các ấp/khu phố trên địa bàn huyện, ủy thác một số quy trình cho vay thông qua 04 tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCSHCM), với dư nợ ủy thác trên 99%/ tổng dư nợ tại NHCSXH. Mặc khác vốn tín dụng chính sách với sự  chỉ đạo của cấp Ủy Đảng các cấp và điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện đã truyền tải vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời và hiệu quả.

Ban quản lý các tổ vay vốn tiết kiệm đã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, đôn đốc người vay trả nợ đúng hạn. Tính đến ngày 30/09/2019, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt hơn 195 tỷ đồng tăng 18,6 tỷ đồng so với đầu năm (177 tỷ đồng), với 8.452 hộ vay, thông qua hoạt động của 148 Tổ TK&VV, tỷ lệ tăng trưởng 10,5% so với năm 2018, đạt 99,02%  so với kế hoạch tăng trưởng do NHCSXH tỉnh giao.

Trong 09 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND cấp xã gắn nguồn vốn tín dụng chính sách với kế hoạch phát triển của địa phương, kế hoạch giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát, xác nhận đúng đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách; phân vốn đến các ấp, khu phố...; chỉ đạo trưởng ấp/khu phố, Tổ TK&VV phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức họp bình xét cho vay công khai, dân chủ, đã chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời và đúng đối tượng thụ hưởng. Từ đó, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, công tác củng cố Tổ được chú trọng thường xuyên, chính sách mới được triển khai kịp thời. Từ đó, chất lượng tín dụng ngày được kiểm soát tốt: nợ quá hạn luôn được kiểm soát chặt chẽ, chiếm tỷ lệ NQH là 0,09 %/tổng dư nợ; chất lượng hoạt động Tổ luôn ổn định: Tổ hoạt động chất lượng tốt 112 Tổ, chiếm tỷ lệ 75,68%; Tổ hoạt động chất lượng khá 28 Tổ, chiếm tỷ lệ 18,92%; Tổ hoạt động chất lượng trung bình 08 Tổ, chiếm tỷ lệ 5,4; không có Tổ hoạt động yếu và không có xảy ra trường hợp xâm tiêu, chiếm dụng vốn; các chủ trương, chính sách mới được triển khai kịp thời đến đối tượng thụ hưởng./.    

                                                                        Tin: NHCSXH huyện GCT.

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết