Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Chi bộ Ban Dân vận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức Đại hội điểm
18/05/2020

Ngày 15/5/2020, Chi bộ Ban Dân vận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các chi bộ cơ sở thực hiện bầu Bí thư, Phó Bí thư. Đến dự Đại hội có các ông Bùi Văn Huệ - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Bùi Thái Sơn - Bí thư Huyện ủy, Võ Ngọc Chiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, đại diện các chi bộ thực hiện bầu Bí thư, Phó Bí thư và 07 đảng viên của Chi bộ.

 

Ảnh: Bí thư, Phó Bí thư và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Dân vận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác vận động nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt phong trào Dân vận khéo, kết quả có 100% chi, đảng bộ, trên 97% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện đầu công việc đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chuyên đề thi đua Qui chế dân chủ cơ sở, Dân vận khéo, Dân vận chính quyền có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt cải cách hành chính, công tác tiếp dân, gặp gỡ đối thoại giải quyết nhưng vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân dân và được nhân dân đồng thuận cao. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên và nhân dân về nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thu hút ngày càng đông cán bộ và nhân dân tham gia. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đông đảo các tầng lớp nhân dân hướng ứng bằng những hành động cụ thể, thiết thực như đóng góp ngày công lao động, tiền của, đất đai, cây trồng, vật kiến trúc… góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền địa phương. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền, hàng năm Chi bộ Ban Dân vận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cán bộ, đảng viên đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ gồm 02 đồng chí, đồng chí Trần Hữu Ngộ tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                                                                   MINH QUANG

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết