Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bộ Tiêu chí đánh giá xã kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công trên địa bàn huyện
27/04/2020

UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá xã kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công trên địa bàn huyện, trong đó có qui định cụ thể các tiêu chí, tiêu chí thành phần và và giao cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

Tiêu chí 1. Tham gia của người dân cấp cơ sở gồm:

- Tỷ lệ người dân được tham gia bầu cử Trưởng ấp, khu phố; Kết quả tổ chức các cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố. Do Phòng Nội vụ phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

- Tỷ lệ người dân tham dự các cuộc họp do ấp và xã tổ chức; Số lượng người dân có đóng góp để xây dựng các công trình công cộng ở địa phương; Số lượng người dân có tham gia giám sát việc xây dựng các công trình công cộng ở địa phương. Do UBND xã phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

Tiêu chí 2. Công khai minh bạch gồm:

- Việc cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương cho người dân trên địa bàn; Tính thiết thực của thông tin về chính sách, pháp luật mà chính quyền địa phương cung cấp cho người dân. Do Phòng Văn hóa và Thông tin phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

- Việc công khai, minh bạch về danh sách hộ nghèo; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khung giá đền bù thu hồi đất; Việc tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân đối với danh sách hộ nghèo; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khung giá đền bù thu hồi đất. Do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

Tiêu chí 3. Trách nhiệm giải trình với người dân gồm:

- Ý kiến phản ánh của người dân về việc khó liên hệ với Trưởng ấp, khu phố và cán bộ, công chức cấp xã để nêu các phản ánh, kiến nghị; Ý kiến phản ánh của người dân về việc Trưởng ấp, khu phố và cán bộ, công chức cấp xã chưa tận tình giải đáp các phản ánh, kiến nghị. Do UBND xã phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

- Kết quả công tác tiếp công dân của chính quyền địa phương trong năm. Do Văn phòng HĐND và UBND phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

- Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của chính quyền địa phương trong năm. Do Thanh tra huyện phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

Tiêu chí 4. Kiểm soát tham nhũng khu vực công gồm:

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của chính quyền địa phương trong năm; Không có phản ánh của người dân về việc phải tốn thêm chi phí ngoài quy định để nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng hoặc các giấy tờ hành chính khác; Không có phản ánh của người dân về việc phải tốn thêm chi phí ngoài quy định để được quan tâm hơn khi khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã; Không có phản ánh của người dân về việc phải tốn thêm chi phí ngoài quy định để con em được quan tâm hơn khi học tại Trường tiểu học xã. Do Thanh tra huyện phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

Tiêu chí 5. Thủ tục hành chính công gồm:

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân đối với thủ tục hành chính; thuộc thẩm quyền giải quyết; Không có phản ánh của người dân về việc phải chi thêm tiền ngoài quy định để làm thủ tục. Do Văn phòng HĐND và UBND phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

Tiêu chí 6. Cung ứng dịch vụ công gồm:

- Chất lượng dịch vụ y tế công lập tại Trạm y tế xã. Do Phòng Y tế phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

- Chất lượng dạy và học ở Trường tiểu học xã. Do Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

- Cấp điện và sự an toàn của lưới điện tại xã; Đường giao thông trên địa bàn xã. Do Phòng Kinh tế và Hạ tầng phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

- Cấp nước và chất lượng nước sinh hoạt tại xã. Do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

- Dịch vụ thu gom rác thải tại xã. Do Phòng Tài nguyên và Môi trường phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

- Đảm bảo an ninh, trật tự (trộm, cướp, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen...) trên địa bàn xã. Do Công an huyện phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

Tiêu chí 7. Quản trị môi trường

Không có doanh nghiệp trên địa bàn xã thực hiện không tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường; Không có phản ánh của người dân về việc ô nhiễm không khí trên địa bàn xã; Chất lượng nước sông/kênh/rạch trên địa bàn xã. Do Phòng Tài nguyên và Môi trường phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

Tiêu chí 8. Quản trị điện tử gồm:

- Số người dân có truy cập, lấy các thông tin chỉ dẫn và biểu mẫu hồ sơ thủ tục hành chính Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (tại Bộ phận Một cửa xã); Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn xã, phường, thị trấn có kết nối Internet tại nhà (kể cả kết nối qua dịch vụ 3G, 4G trên thiết bị di động). Do Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND và UBND phụ trách và hướng dẫn thực hiện./.

                                                          MINH QUANG

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết