Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thông tin pháp luật kỳ 26
10/10/2017

THÔNG TIN PHÁP LUẬT KỲ 26 NĂM 2017
*********

1. Đầu tư 3,7 triệu USD vốn ODA cho dự án phòng ngừa bạo lực giới
Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1475/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ LĐ-TB&XH.
Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2021, với hạn mức vốn đầu tư là 3.757.083 USD thì Vụ Bình đẳng giới sẽ chịu trách nhiệm triển khai việc hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện và triển khai pháp luật, chính sách về:
- Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới, bạo lực gia đình;
- Giải quyết các vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người.
Ngoài ra, Quyết định 1475/QĐ-TTg (có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2017) cũng đề ra một số nhiệm vụ khác cho Bộ LĐ-TB&XH như sau:
- Rà soát, đảm bảo thực hiện Dự án không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn NSNN khác.
- Xây dựng cơ chế quản lý Dự án phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của Cơ quan chủ quản, Chủ dự án, các cơ quan đồng thực hiện Dự án.
- Phối hợp với Nhà tài trợ xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.


2. Sẽ thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu DNNN vào năm 2018
Ngày 02/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 97/NQ-CP nhằm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Theo đó, mục tiêu cụ thể Chính phủ đề ra đến năm 2020 bao gồm:
- Hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát DNNN và vốn, tài sản của nhà nước đầu tư tại DN; năm 2018, thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại DN.
- Hoàn thành cơ cấu lại, đổi mới DNNN trên cơ sở phân loại theo tiêu chí tại Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016.
- Tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các dự án, công trình đầu tư của DNNN kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, trọng tâm là 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả của ngành công thương.
- Phấn đấu đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của DNNN.
Nghị quyết 97/NQ-CP có hiệu lực ngày 02/10/2017.


3. Khuyến khích nhà trường tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội
Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.
Theo đó, Bộ đặt ra mục tiêu là khuyến khích việc tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua các hình thức như:
- Tuyên truyền trên các trang mạng xã hội;
- Triển khai giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trực tuyến; chia sẻ tủ sách pháp luật điện tử, tài liệu pháp luật trên môi trường mạng.
Gắn liền với mục tiêu nêu trên là nhiệm vụ của các nhà trường trong việc đổi mới hình thức giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin:
- Phổ biến các quy định mới về: Internet và an toàn thông tin mạng, phòng chống bạo lực học đường, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm…
- Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số qua hình thức trực tuyến như: Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử.
Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 28/9/2017.

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết