Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


Thông tin pháp luật kỳ 17
2017-08-08 00:00:00.0
Thông tin pháp luật kỳ 17

THÔNG TIN PHÁP LUẬT KỲ 17 NĂM 2017

(từ ngày 28/7 đến ngày 03/8)

*********

1. Nội dung đào tạo người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 03/7/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ).

Theo đó, quy định về nội dung huấn luyện, bồi dưỡng cho người huấn luyện an toàn, VSLĐ tại Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện như sau:

- Huấn luyện nghiệp vụ gồm: Chính sách, pháp luật về an toàn, VSLĐ; phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro, xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, điều tra tai nạn lao động…

- Huấn luyện kỹ năng: Kỹ năng soạn bài giảng; thuyết trình; tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn, VSLĐ; kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện.

- Huấn luyện các chuyên đề bắt buộc gồm: An toàn, VSLĐ trong sản xuất, vận hành, sửa chữa thiết bị điện; thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, VSLĐ; hóa chất; xây dựng; khai thác khoáng sản.

- Các nội dung huấn luyện chuyên sâu khác phù hợp với năng lực người huấn luyện và do người huấn luyện đăng ký tham dự.

Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

2. Thay đổi tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức

Đây là nội dung quy định tại Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, khi đánh giá viên chức ở mức hoàn thành hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ đã bỏ tiêu chí:

“Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

Ngoài ra, Nghị định 88/2017/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về việc đánh giá viên chức là cấp phó, cụ thể người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

- Tham khảo ý kiến của cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành (nếu có); hoặc toàn thể viên chức và người lao động nếu cơ quan, đơn vị không có các đơn vị cấu thành;

- Quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm;

- Đối với cấp phó không do mình bổ nhiệm thì phải nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên quyết định đánh giá, phân loại.

Nghị định 88/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2017.

3. Quản lý đối tượng trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia

Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3421/QĐ-BYT về quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.

Theo đó, quy định về quản lý đối tượng trên Hệ thống tại địa chỉ http://tiemchung.gov.vn có một số điểm đáng chú ý như sau:

- Thông tin cá nhân và lịch sử tiêm chủng của đối tượng tiêm chủng phải được cập nhật đầy đủ, chính xác vào Hệ thống.

- Đơn vị thực hiện tiêm chủng phải nhập thông tin mới của đối tượng tiêm chủng ngay trong buổi tiêm; với điểm tiêm chủng tại miền núi, vùng sâu, vùng xa nhập thông tin trong vòng 05 ngày làm việc.

- Đối với các thông tin về phản ứng sau tiêm chủng, phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác sau khi phát hiện.

- Chỉ có Trạm Y tế xã trực tiếp quản lý mới có quyền xóa đối tượng.

- Đối với các đối tượng tử vong, không sinh sống tại Việt Nam trong 06 tháng, Trạm Y tế xã có trách nhiệm cập nhật trạng thái tạm ngừng gọi tiêm trên Hệ thống trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông tin.

Quyết định 3421/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 28/7/2017.

 

 

Tin liên quan
Thông tin pháp luật kỳ 3 - 2018-02-01 00:00:00.0
Thông tin pháp luật kỳ 38 - 2017-12-29 00:00:00.0
Thông tin pháp luật kỳ 37 - 2017-12-29 00:00:00.0

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết