Truy cập nội dung luôn

Cải cách Hành chính Cải cách Hành chính

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI KBNN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI KBNN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

​ Thực hiện chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính, KBNN cấp trên; Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN chính thức vận hành và cung cấp trên phạm vi toàn quốc cho các đơn vị sử dụng NSNN từ ngày 01/02/2018 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, ph...

​ Thực hiện Quyết định số 1946 ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; theo đó, việc xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và...
UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức với công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền” năm 2019; hội thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2019...
​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành Kế hoạch số 122 ngày 17/6/2019 về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2019, nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với lộ trình cải cách hành chính hiện nay, tạo bước đột phá trong hoạt động công vụ, công chức của huyệ...

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết