Truy cập nội dung luôn

Cải cách Hành chính Cải cách Hành chính

​ Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện tiếp tục được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt; công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra cải cách hành chính luôn được quan tâm; các nội dung cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở, đáp ứng được yêu cầu,...
Hội nghị CBCC KBNN Tân Phú Đông năm 2020
Hội nghị CBCC KBNN Tân Phú Đông năm 2020

​ Hội nghị CBCCVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của đơn vị. Đây là dịp để đơn vị tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động,  phong trào thi đua trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm  mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của...

KBNN TÂN PHÚ ĐÔNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN KHÓA SỔ NĂM 2019-TRIỂN KHAI DVCTT KBNN -ỨNG DỤNG CẢNH BÁO RỦI RO
KBNN TÂN PHÚ ĐÔNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN KHÓA SỔ NĂM 2019-TRIỂN KHAI DVCTT KBNN -ỨNG DỤNG CẢNH BÁO RỦI RO

​ Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của đơn vị, Sáng ngày 23/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị UBND huyện, KBNN Tân Phú Đông đã tổ chức Hội nghị tập huấn khóa sổ năm 2019, đồng thời triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN (DVC TT KBNN) và Ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN cho...

Huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội thi về Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở và Dân vận chính quyền năm 2019
Huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội thi về Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở và Dân vận chính quyền năm 2019

​ Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông; ngày 20/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông đã tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức v...

​ Thực hiện Kế hoạch số 130 ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; UBND huyện Tân Phú Đông đã tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn huyện và đạt được kết quả sau:&nbs...
Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân 02 xã Tân Thới và Phú Thạnh
Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân 02 xã Tân Thới và Phú Thạnh

​ Vừa qua, tại Trụ sở ấp Tân Phú - xã Tân Thới và Đình Tân Phú - xã Phú Thạnh, UBND huyện Tân Phú Đông đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân 02 xã Tân Thới và Phú Thạnh về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2019, tham dự buổi gặp gỡ c...

Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân 02 xã Tân Thạnh và Tân Phú
Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân 02 xã Tân Thạnh và Tân Phú

​ Ngày 22/8/2019, UBND huyện Tân Phú Đông đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông với nhân dân 02 xã Tân Thạnh và Tân Phú về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2019. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi gặp gỡ, th...

Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân hai xã Phú Tân và Phú Đông
Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân hai xã Phú Tân và Phú Đông

​ Trong ngày 15/8/2019, tại Hội trường UBND hai xã Phú Tân và Phú Đông, UBND huyện Tân Phú Đông đã tổ chức buổi gặp gỡ với nhân dân hai xã xã Phú Tân và Phú Đông về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2019. Ông Nguyễn Quốc Khánh đã chủ trì hai buổi gặp gỡ nà...

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết